"Creative mediebruk"

Innlegg på NVU-konferansen

Med den litt merkelige tittelen "Creative" mediebruk - om bruken av ulike former for lisensiert innhold i digitalfoto.hib.no, samt noen refleksjoner omkring ulike roller.

Creative mediebruk

Studiets forside synliggjør til enhver tid aktiviteten i "læringsnettverket", der alt innhold i utgangspunktet postes slik at det er fritt tilgjengelig for alle - også utenforstående. Bakrunnen for å gå i gang med dette var et ønske om å hekte seg på en utvikling der innhold blir fritt tilgjengelig på nettet (Alt blir gratis - bortsett fra retten til å få veiledning og ta eksamen).

Alle studentene får sine egne blogger, og disponerer disse fritt innenfor de rammene plattformen setter (jmf "Brukerne vil organisere verden selv"). Når det er sagt: systemet vektlegger få muligheter, fordi studentene ikke har mulighet til noen form for direkte support - alt foregår via nettet.

Tar opp et paradoks: De digitale mediene muliggjør deling, men utviklingen så langt har gått i retning av at undervisningen blir lukket inne i læringsplattformene. Åpen kommunikasjon forutsetter åpne løsninger - kanskje på alle nivå. Mitt utgnagspunkt har derfor vært å bruke det tekniske rammeverket som en "brekkstang" for deling. Det var trolig et viktig premiss for at Norgesuniversitetet ga sin støtte og muliggjorde utviklingen av studiet.

Fordeler og ulemper med å publisere åpent:

Studenten vet hva de får, de har kikket på studiet før de melder seg på. De betaler dermed ikke for tilgang.

Ikke alle er komfortable med å poste åpent, men de aller felste velger å gjøre dette. Studentene blir dermed bedre forberedt på den virkelighet som møter dem utenfor studiet.

Noe egner seg ikke for offentligheten, men de fleste unngår denne typen informasjon, og det er enkelt å be den enkelte om å fjerne privat informasjon.

Jeg er opptatt av å legge til rette for at både veileder og studenter skal kunne veksle mellom forskjellige roller (noe som skriver seg tilbake tiltidligere arbeid med eLogg). Jeg skiller mellom "initiativtagere", "kontrollører", "tilretteleggere" og "observatører", og konkluderer med at enåpen kommunikasjonsomgivelse må til dersom en skal oppnå en effektiv veksling mellom roller.

Til slutt litt om mine erfaringer med å benytte innhold med lisenser (Creative commons og GNU FDL) - viser folket i retning av FlickrCC. Flickr har nesten alltid et bilde du kan bruke, men pass på å sjekke lisensen (eksempel på bilder som er delt med kun navngivselse CC-BY).

Engelske Wikipedia er ikke bare en god innholdsressurs, på mange områder finner jeg ikke noe bedre. Utfordringen er å "blande" disse ressursene med eget innhold, samtidig som en er tro med den lisensen som innholdet er delt med.

Helt til slutt ligger besøkstallene. Gitt at det er rundt 20 studenter ser en at mye av trafikken kommer fra andre, men jeg har ikke presentert noen detaljert oversikt over dette.

Oppdatering:

Under Norgesuniversitets presentasjon sies det at de ikke vil stille krav til deling. Mye deles, men gjenbrukes lite. Man har inntrykk av at det må legges bedre til rette for deling, og ønsker innspill i forhold til dette.

Funn fra NUVs monitorundersøkelse (presenteres i en rapport i juni):

    • Rundt 70% av undervisningspersonale og forskere mener at "faglig ansatte" benytter digitale ressurser i stor grad. Hva som ligger bak tallene er imidlertid mer uklart

    • Alle bruker PowerPoint (sukk)

    • Lite bruk av digitale tester, spill og film benyttes lite

    • Mange bruker Wikipedia, uten at det blir sagt hvordan. Interessant nok: Ansatte (ialle fall de som har vsart på undersøkelsen) benytter Wikipedia oftere enn studenter.

    • De fleste vet ikke eller ønsker ikke å dele ressurser

Annonserer konferanse knyttet til opphavsrett og utdanning i november 2009. Ønsker innspill. i forhold til tema på deling.ning.com

Etiketter: Fremtidens læringsomgivelser, Presentasjoner, Undervisning

3 Kommentarer:

Den 18 mars, 2009 16:13, skrev Alb dette:

Veldig interessant lesning, i og med at jeg skal forelese om Blogg ved Høyskolen i Sogn og Fjordan på fredag. Jeg tenkte jeg skulle vise digitalfoto som eks. På Twitter spurte jeg deg hvorfor du i dag heller ville ha brukt Wordpress.. Har du noen betraktninger om det?

Hilsen

Albertine

Den 18 mars, 2009 22:32, skrev Jon dette:

Jeg valgte i sin tid LifeType, som plattform for å videreføre det arbeidet vi hadde gjort med et tidligere system - eLogg, fordi Lifteype støttet mange blogger på en installasjon. Wordpress var den gangen primært laget for en blogg per installasjon.

Siden den gang har Wordpress blitt utviklet betrakelig, og det er langt flere som skriver plugins mm enn hva tilfellet er for LifeType. Jeg ville også vurdert Elgg, som også ser ut til å ha endret seg mye de siste årene. når det er sagt: jeg er godt fornøyd med hvordan LifeType fungerer, men det er et system med relativt lite utvikling, noe som gjørat det er lenge mellom hver gang det kommer oppdateringer.

Jeg tror de fleste bloggsystemer kan anvendes i undervining. Det kommer an på hva en ønsker å oppnå. Ved Mediesenteret har vi gode erfaringer med å bruke Blogger til gruppeblogger, der flere studenter publiserer i samme blogg. Når en publiserer Blogger-blogger på blogspot.com får en også en mengde snasne tilleggsfunksjoner. Dessuten synes jeg fremdeles Blogger er kongen på haugen når det gjelder brukervennlighet, noe som er grunnen til at jeg bruker denne løsningen til alle mine private blogger, samt til prosjektblogger som skal settes opp kjapt og som en ikke bruker all verdens tid på å vedlikeholde.

Det er det fine med bloggverdenen: de forskjellige løsningene fungerer stort sett likt, slik at brukerne ikke behøver å komme over all verdens kneiker, samtidig som systemene er fleksible nok til at det er relativtv enkelt å tilpasse dem ulike burkområder. Dermed kan den læreren som vil få til det lille ekstra oppnå dette på en kjapp og ubyråkratisk måte.

Den 20 mars, 2009 16:04, skrev Jon dette:

Jeg nevnte FlickrCC, som et verktøy for å finne CC-lisensierte bilder på Flickr. Et alternativ er Compfight. Ikke nødvendigvis bedre, men med et annet grensenitt

Anonymous
Blogger
Blogger

Postet av Jon @ 14:06