10/23 Illustrere med KI

Presentasjoner som dette blir ikke mer enn et tidsbilde, nå etter et drøyt år med utvikling av generativ KI som skaper bilder.

Jeg forsøker å vise noen begrensninger, og reflektere litt omkring hvorfor det er begrensninger og feil som kanskje gjør bilder interessante.

Open AI sin DALL·E 3 bruker nå ChatGPT som en dialogpartner, som foredler og utdyper forespørslene som brukeren skriver inn. Brukeren kan forklare ChatGPT hva hen vil se, med alt fra en enkel setning til et detaljert avsnitt. Om ikke lenge vil disse dialogene trolig skje som en kombinasjon av taktil berøring eller peking på skjerm, i kombinasjon med talte kommandoer.

På samme måte vil vi trolig snart kunne være medskapere av programkode, skriftlig tekst, 3D-modeller, musikk etc

Noen tjenester for KI-genererte bilder:

Illustrere med KI - Introduksjon

En kuratert liste over generativ kunstig intelligens-prosjekter og -tjenester.

Generativ kunstig intelligens (KI) er en teknologi som lager originalt innhold som bilder, lyder og tekster ved å bruke maskinlæringsalgoritmer som er trent på store datamengder. I motsetning til andre former for AI, er den i stand til å skape unike uttrykk som fotorealistiske bilder, digital kunst, musikk og skriftlige tekster. 

Uttrykk skapt ved hjelp av KI kan ha sin egen unike stil og kan være umulig å skille fra menneskeskapte verk. Generativ KI har dermed et spekter av potensielle anvendelser innen felt som kunst, underholdning, markedsføring, akademia og informatikk.