01/13 Medierike ebøker

Basert på en presentasjon gitt under oppstartsmøte ved Mediesenteret HiB, den 8. januar 2012. Presentasjonen nedenfor gir et grovt riss over feltet og et kort sammendrag av hva vi skal levere i prosjektet. Her vil det helt sikker komme noen endringer, siden feltet utvikler seg raskt.

Se ellers prosjektbloggen ebokdesign.blogspot.no

Utvikling av medierike eb...er - prosjektpresentasjon