01/23 Utvidet virkelighet i bøker for barn

Presentasjon under Nettverkskonferansen 2023, sammen med Gro Eide.

Presentasjonen og artikkelen Utvidet virkelighet i bøker for barn « – Augmented Reality» og analoge bøker ser på bruk av utvidet virkelighet («Augmented Reality»/AR) i samspill med analoge bøker. Disse  bøkene  er produsert  av  barnehagelærerstudenter  med  målgruppe  barn  2 – 5 år.  Gjennom estetiske læringsprosesser skaper studenter og barn bøker i skjæringspunktet mellom digitale teknologier og fysiske materialer. Analyse og diskusjon tar for seg eksempler på studentenes analoge bøker der de benytter seg av AR, de skapende prosessene og studentenes erfaringer med analoge og digitale teknikker.

Utvidet virkelighet i bøker for barn – Siste.pptx