(Kunst)prosjekter og installasjoner

De siste 20 årene har jeg jobbet med ulike installasjoner der det digitale møter det analoge på forskjellig vis.

Jeg interesserer meg for hvordan maskiner (datamaskiner og automatoner) griper inn i våre liv, og hvordan vi kan benytte maskinene på en positiv måte, enten for å skape nytte og/eller opplevelser som ikke kunne blitt til på annet vis.


Spherical media and haptic interfaces – 2023