(Kunst)prosjekter og installasjoner

Jeg har for det aller meste jobbet med ulike digital uttrykk, de siste 20 årene. Når det er snakk offentlige (kunst)prosjekter har det imidlertid dreid seg om installasjoner der det digitale møter det analoge på forskjellig vis.

Nettopp disse teknologimøtene er kjernen av det jeg holder på meg. Jeg interesserer meg for hvordan maskiner griper inn i våre liv, og hvordan vi kan benytte maskinene på en positiv måte, enten for å skape nytte og/eller opplevelser som ikke kunne blitt til på annet vis.