Presentasjoner‎ > ‎2019‎ > ‎

08/19 Auditolocomotiv

Presentasjon under forskerprogramseminar der jeg snakket om motivasjon, idegrunnlaget og tanker om gjennomføring av Auditolocomotiv-prosjektet. Siktemålet er å utvikle dette videre frem mot en ny søknad om forsknings- og/eller utviklingsmidler.


Comments